Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trao niềm vui sum họp tới công nhân xa quê

CN về quê trên những chuyến xe mang nhiều nghĩa tình của tổ chức CĐ. Ảnh: L.T
CN về quê trên những chuyến xe mang nhiều nghĩa tình của tổ chức CĐ. Ảnh: L.T