Trao tặng giày Nike tới học sinh nghèo và công nhân lao động