Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao tặng giày Nike tới học sinh nghèo và công nhân lao động