Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động cùng học sinh miền Trung tới trường