Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động cùng học sinh miền Trung tới trường