Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tiếp nhận gần 152 triệu đồng