Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tiếp nhận gần 152 triệu đồng