Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 1.000 quà Tết tặng CNLĐ Hải Phòng, Hưng Yên

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao động và Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng trao quà tặng người lao động. Ảnh MD
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao động và Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng trao quà tặng người lao động. Ảnh MD
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao động và Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng trao quà tặng người lao động. Ảnh MD
Lên top