Quỹ Tấm lòng Vàng tặng tiền, sách vở cho học sinh huyện nghèo Phước Sơn

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ huyện Phước Sơn trao tiền hỗ trợ đoàn viên côgn đoàn có nhà bị cuốn trôi trong bão.
Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ huyện Phước Sơn trao tiền hỗ trợ đoàn viên côgn đoàn có nhà bị cuốn trôi trong bão.
Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ huyện Phước Sơn trao tiền hỗ trợ đoàn viên côgn đoàn có nhà bị cuốn trôi trong bão.
Lên top