Quỹ Tấm lòng Vàng trao 100 triệu đồng cho NLĐ Quảng Nam bị ảnh hưởng bão

Quỹ Tấm lòng Vàng trao 100 triệu cho NLĐ bị ảnh hưởng trong bão số 9. Ảnh: Hữu Long
Quỹ Tấm lòng Vàng trao 100 triệu cho NLĐ bị ảnh hưởng trong bão số 9. Ảnh: Hữu Long
Quỹ Tấm lòng Vàng trao 100 triệu cho NLĐ bị ảnh hưởng trong bão số 9. Ảnh: Hữu Long
Lên top