Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mang “Ánh trăng tâm hồn” tới trẻ khiếm thị