LD 21183: Gia cảnh bất hạnh của người mẹ có con trai mắc tự kỷ

Chị Sáu hiện tại chỉ ở nhà chăm cho cậu con trai mắc chứng tự kỷ và không thể đi làm gì được. Ảnh: NVCC
Chị Sáu hiện tại chỉ ở nhà chăm cho cậu con trai mắc chứng tự kỷ và không thể đi làm gì được. Ảnh: NVCC
Chị Sáu hiện tại chỉ ở nhà chăm cho cậu con trai mắc chứng tự kỷ và không thể đi làm gì được. Ảnh: NVCC
Lên top