Một bộ phận giáo viên vẫn có quyền được nghỉ hưu sớm

Nhiều kiến nghị cho rằng đối tượng giáo viên mầm non, với công việc đặc thù, nên được quyền nghỉ hưu sớm. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Nhiều kiến nghị cho rằng đối tượng giáo viên mầm non, với công việc đặc thù, nên được quyền nghỉ hưu sớm. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Nhiều kiến nghị cho rằng đối tượng giáo viên mầm non, với công việc đặc thù, nên được quyền nghỉ hưu sớm. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top