Danh sách ủng hộ chương trình "Vaccine cho công nhân"

Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ chương trình "Vaccine cho công nhân". Ảnh: M.Phương
Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ chương trình "Vaccine cho công nhân". Ảnh: M.Phương
Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ chương trình "Vaccine cho công nhân". Ảnh: M.Phương
Lên top