5 doanh nghiệp nước ngoài rót gần 1 tỉ USD đầu tư sản xuất tại Bình Dương

Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top