Cán bộ công đoàn tuyên truyền, lan tỏa chương trình "Triệu liều vaccne cho công nhân nghèo", sẵn sàng chung tay quyên góp

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân. Ảnh: a.văn
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân. Ảnh: a.văn
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân. Ảnh: a.văn
Lên top