Chương trình nông thôn mới

Cao Bằng: Đoàn viên công đoàn huyện Hoà An chung tay xây dựng nông thôn mới

Huệ Phùng |

Cao Bằng - LĐLĐ huyện Hoà An (tỉnh Cao Bằng) đã phát động trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia đóng góp, ủng hộ phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa An”. Nội dung và địa điểm thực hiện “Hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò vỗ béo cho hộ nghèo tại xã Hồng Việt, huyện Hòa An”.  

Gia Lâm: 80% lao động địa phương có việc làm do đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới

T.VƯƠNG |

Theo đánh giá của huyện Gia Lâm về việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, cho tới thời điểm hiện tại, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội khu vực nông thôn được quan tâm, đầu tư, xây dựng và nâng cấp. Đến thời điểm hiện tại, 20/20 xã thuộc huyện Gia Lâm đã dần về đích với các mục tiêu nông thôn mới.