Triển khai “gói an sinh công đoàn” cho lao động khó khăn do COVID-19

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao "gói an sinh công đoàn" cho người lao động khó khăn. Ảnh: LPL
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao "gói an sinh công đoàn" cho người lao động khó khăn. Ảnh: LPL
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao "gói an sinh công đoàn" cho người lao động khó khăn. Ảnh: LPL
Lên top