Gia Lâm: 80% lao động địa phương có việc làm do đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Trường học được đầu tư, xây dựng mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.
Trường học được đầu tư, xây dựng mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.
Trường học được đầu tư, xây dựng mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.
Lên top