Tình trạng khan hiếm nhóm máu O "dễ thở" hơn

Ngài Bruno Angelte tham gia hiến máu chiều 30.8
Ngài Bruno Angelte tham gia hiến máu chiều 30.8