Thiếu máu nhóm O trầm trọng, khẩn thiết kêu gọi cộng đồng chung tay

Người bệnh đang mòn mỏi chờ máu nhóm O. Ảnh: BVCC
Người bệnh đang mòn mỏi chờ máu nhóm O. Ảnh: BVCC
Người bệnh đang mòn mỏi chờ máu nhóm O. Ảnh: BVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top