Hàng nghìn người đội mưa hiến máu

Nhiều bạn trẻ đội mưa đến hiến máu trong ngày 14.7
Nhiều bạn trẻ đội mưa đến hiến máu trong ngày 14.7