Hàng nghìn người đội mưa hiến máu

Nhiều bạn trẻ đội mưa đến hiến máu trong ngày 14.7
Nhiều bạn trẻ đội mưa đến hiến máu trong ngày 14.7
Nhiều bạn trẻ đội mưa đến hiến máu trong ngày 14.7
Lên top