Thanh Hóa:

Thực hiện ca ghép thận từ người cho và nhận không cùng huyết thống

Lên top