2 ca ghép tạng đặc biệt, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam

Hình ảnh ca ghép gan-thận đồng thì. Ảnh: BVCC
Hình ảnh ca ghép gan-thận đồng thì. Ảnh: BVCC
Hình ảnh ca ghép gan-thận đồng thì. Ảnh: BVCC
Lên top