Ghép gan hồi sinh cuộc sống cho 2 bệnh nhi suy gan giai đoạn cuối

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi. Cả 2 trường hợp đều nhận gan từ bố mẹ ruột.
Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi. Cả 2 trường hợp đều nhận gan từ bố mẹ ruột.
Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi. Cả 2 trường hợp đều nhận gan từ bố mẹ ruột.
Lên top