Công bố 2 ca ghép gan trẻ em thành công nhờ bố và mẹ hiến gan

Các chuyên gia thực hiện 2 ca ghép gan. Ảnh: BVCC
Các chuyên gia thực hiện 2 ca ghép gan. Ảnh: BVCC
Các chuyên gia thực hiện 2 ca ghép gan. Ảnh: BVCC
Lên top