Tháng 8 sẽ triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 loại mới

Vaccine ComBe Five thay thế vaccine Quinvaxem
Vaccine ComBe Five thay thế vaccine Quinvaxem
Vaccine ComBe Five thay thế vaccine Quinvaxem