Nội soi gây mê gắp dị vật thực quản thành công cho bé 21 tháng tuổi

Dị vật được nội soi lấy ra. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Dị vật được nội soi lấy ra. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Dị vật được nội soi lấy ra. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top