Nội soi gắp chiếc kim khâu trong thành ngực bệnh nhi 3 tuổi

Chiếc kim khâu được lấy ra từ thành ngực bệnh nhi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Chiếc kim khâu được lấy ra từ thành ngực bệnh nhi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Chiếc kim khâu được lấy ra từ thành ngực bệnh nhi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top