Nội soi lấy viên bi mắc trong thực quản bé trai 5 tuổi

Viên bi mắc trong thực quản. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Viên bi mắc trong thực quản. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Viên bi mắc trong thực quản. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top