Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

Dị vật được lấy ra.
Dị vật được lấy ra.
Dị vật được lấy ra.
Lên top