Huy động 60 người từ Ninh Bình về Hà Nội hiến máu cứu người bệnh

Thiếu máu nhóm A, nhiều bệnh nhi phải ở lại viện chờ máu.
Thiếu máu nhóm A, nhiều bệnh nhi phải ở lại viện chờ máu.
Thiếu máu nhóm A, nhiều bệnh nhi phải ở lại viện chờ máu.
Lên top