Đừng quên hiến máu cứu người phòng chống dịch bệnh COVID-19

Gần 700 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: NT
Gần 700 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: NT
Gần 700 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: NT
Lên top