Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hiến máu tình nguyện

Niềm vui nữ điều dưỡng khi được tham gia hiến máu cứu người.
Niềm vui nữ điều dưỡng khi được tham gia hiến máu cứu người.
Niềm vui nữ điều dưỡng khi được tham gia hiến máu cứu người.
Lên top