Người bệnh nhóm máu A "chia nhau" từng đơn vị máu

Lên top