Lâm Đồng: Hơn 600 người lao động hiến máu tình nguyện

Người lao động tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người. Ảnh Đức Thiệm
Người lao động tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người. Ảnh Đức Thiệm
Người lao động tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người. Ảnh Đức Thiệm
Lên top