Hà Tĩnh: Liên đoàn lao động phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại thị xã Kỳ Anh. Ảnh: CĐ.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại thị xã Kỳ Anh. Ảnh: CĐ.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại thị xã Kỳ Anh. Ảnh: CĐ.
Lên top