Sau Tết, hầu hết công nhân lao động ở Lâm Đồng đã trở lại làm việc

Lãnh đạo và CĐCS Cty TNHH Quảng Thái (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thăm và “lì xì” đầu năm công nhân lao động trồng dâu tây. Ảnh: Văn Tuấn
Lãnh đạo và CĐCS Cty TNHH Quảng Thái (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thăm và “lì xì” đầu năm công nhân lao động trồng dâu tây. Ảnh: Văn Tuấn
Lãnh đạo và CĐCS Cty TNHH Quảng Thái (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thăm và “lì xì” đầu năm công nhân lao động trồng dâu tây. Ảnh: Văn Tuấn
Lên top