LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Nhiều đoàn viên tham gia hiến máu

Đoàn viên, người lao động ở tỉnh Gia Lai đăng ký tham gia hiến máu cứu người. Ảnh TH
Đoàn viên, người lao động ở tỉnh Gia Lai đăng ký tham gia hiến máu cứu người. Ảnh TH
Đoàn viên, người lao động ở tỉnh Gia Lai đăng ký tham gia hiến máu cứu người. Ảnh TH
Lên top