Hà Nội: Con không khỏi bệnh, bố đấm đá, bắt bác sĩ quỳ gối xin lỗi

Giám đốc BV Thể thao cung cấp thông tin cho báo chí (Ảnh: PV)
Giám đốc BV Thể thao cung cấp thông tin cho báo chí (Ảnh: PV)