Giá vật tư y tế chênh nhau nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đấu thầu ngay trong năm

Ảnh minh họa (transmed.com.vn)
Ảnh minh họa (transmed.com.vn)
Ảnh minh họa (transmed.com.vn)
Lên top