Lần đầu đấu thầu thuốc tập trung quốc gia, tiết kiệm 477 tỷ đồng

Lần đầu đấu thầu thuốc tập trung quốc gia (Ảnh: BYT)
Lần đầu đấu thầu thuốc tập trung quốc gia (Ảnh: BYT)
Lần đầu đấu thầu thuốc tập trung quốc gia (Ảnh: BYT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top