Vụ đấu thầu tại BV Ung bướu TPHCM: Chính phủ không làm ngơ trước sai phạm và sẽ công khai xử lý

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.