Gia đình xin cho 2 trẻ nguy kịch sau ăn vải về nhà

Hai bệnh nhi nặng gia đình đã xin về.
Hai bệnh nhi nặng gia đình đã xin về.