Chưa thể khẳng định 1 trẻ tử vong là do ăn vải

Bệnh nhi nguy kịch vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Bệnh nhi nguy kịch vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Bệnh nhi nguy kịch vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng