Em bé "khỏe" đầu tiên ở Việt Nam ra đời từ bố mẹ mắc bệnh máu nguy hiểm

Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng thành công của Bệnh viện Phụ sản TƯ (Ảnh: T.Linh)
Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng thành công của Bệnh viện Phụ sản TƯ (Ảnh: T.Linh)