ĐỀ XUẤT LÀM THÊM TỐI ĐA 400 GIỜ/NĂM:

Tăng giờ làm thêm, thù lao phải tương xứng

Nữ công nhân lao động ngành dệt may là đối tượng thường xuyên phải làm thêm giờ. Ảnh: Q.C
Nữ công nhân lao động ngành dệt may là đối tượng thường xuyên phải làm thêm giờ. Ảnh: Q.C
Nữ công nhân lao động ngành dệt may là đối tượng thường xuyên phải làm thêm giờ. Ảnh: Q.C
Lên top