Cứu bệnh nhi rò khí thực quản do nuốt phải pin

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi trước khi ra viện. Ảnh: BVCC
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi trước khi ra viện. Ảnh: BVCC
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi trước khi ra viện. Ảnh: BVCC
Lên top