8 loại vaccine COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam

Hiện nay có 8 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Hiện nay có 8 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Hiện nay có 8 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Lên top