Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân để phục hồi sản xuất

Anh Ma Công Phác - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) hoàn thành mũi 1 vaccine COVID-19 tại công ty. Ảnh: Đ.Phương
Anh Ma Công Phác - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) hoàn thành mũi 1 vaccine COVID-19 tại công ty. Ảnh: Đ.Phương
Anh Ma Công Phác - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) hoàn thành mũi 1 vaccine COVID-19 tại công ty. Ảnh: Đ.Phương
Lên top