Hơn 100 triệu liều vaccine COVID-19 có nguy cơ vứt bỏ

Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top