Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ căn hộ, căn nhà bỏ quên của ông Công chống ngập

Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM. Ảnh: Zing.
Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM. Ảnh: Zing.