Từ căn hộ, căn nhà bỏ quên của ông Công chống ngập

Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM. Ảnh: Zing.
Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM. Ảnh: Zing.