Muốn kê khai tài sản được thực chất: Phải giao cho một lực lượng xác minh việc kê khai

Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Q.H
Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Q.H
Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Q.H
Lên top